Alle energieleveranciers in Nederland kunnen energie leveren in Amsterdam. In het verleden was het alleen Nuon die hiervoor verantwoordelijk was.

Energie Amsterdam

Amsterdam wil een duurzame stad worden op het gebied van energie. Amsterdam werkt aan het oprichten van een energiebedrijf dat investeert in duurzamen energie productie in Amsterdam. Het geld voor de investering in dit groene energie bedrijf komt voort uit de verkoop van Nuon.
Het doel is om in 2025 één derde van haar energie behoefte te voorzien door middel van lokaal geproduceerde duurzame energie. Het beleid wat betreft energie Amsterdam richt zich voornamelijk op:

  • Energie besparing
  • Efficienter verbruik van fossiele brandstoffen
  • Opwekken duurzame energie

Energie leverancier Amsterdam

In het verleden was Nuon verantwoordelijk voor de gehele energiemarkt in Amsterdam. Sinds de verkoop van Nuon is de energiemarkt in Amsterdam vrij. En is het in Amsterdam mogelijk om van alle energiemaatschappijen energie af te nemen als Amsterdammer.

Netbeheerder Amsterdam

Liander is de Netbeheerder in Amsterdam. De energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd. Dit houdt in dat de levering van energie in Amsterdam nu in handen ligt van verschillende bedrijven. Een netbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat de transport van elektriciteit en gas en de aanleg van het netwerk tot stand komt. Per regio in Nederland is dat verschillend.
Als Amterdammer heeft u dus alleen de keuze voor Liander. Zij zijn verantwoordelijk voor het transport van de elektriciteit en het gas naar alle Amsterdamse woningen en het onderhoud daarvan.

Stadsverwarming Amsterdam

Stadsverwarming leidt tot minder uitstoot van CO-2 en daarnaast ook tot energiebesparing. Stadsvewarming is een systeem waarbij woningen in de stad via ondergrondse warmwaterleidingen hun warmte krijgen. In het geval van Amsterdam wordt dit Energie-Amsterdamvoorzien door drie elektriciteitscentrales rondom de stad. De gemeente bepaalt in welke wijken van Amsterdam stadsverwarming van toepassing zal zijn, op dit moment zijn dat de wijken:

  • Nieuw West & Noord
  • Zuidoost
  • Olympisch kwartier
  • IJburg

Windmolens Amsterdam

Voor 2025 is ook het doel om het aantal windmolens rond Amsterdam fors te laten toenemen. De reden dat dit nodig is ligt aan het feit dat de stad Amsterdam blijft groeien qua inwoners. Het project Windvisie moet ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk meer duurzame energieopwekking mogelijk is. In 2025 moet 40% minder CO-2 uitstoot zijn.

Energie vergelijken Amsterdam

Het energie vergelijken in Amsterdam is tegenwoordig te doen op postcode-niveau. Je kunt energie vergelijken en dan tonen wij de prijzen die het beste bij u passen.